Projekt unijny

„DORADO" S. C.
Robert Maciejczuk, Agnieszka Maciejczuk
ul. Teofila Noniewicza 38 B
16-400 Suwałki

      W wyniku realizacji projektu pn. „Poprawa konkurencyjności spółki poprzez implementację innowacyjnych technologii” wdrożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, nasze przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek nowatorskie usługi prania tunelowego w warunkach eliminacji przeciwprądu i wtórnej kontaminacji tkanin, a także udoskonaliło usługi pralnicze o system klasy RFID pozwalający na uwierzytelnianie bielizny znajdującej się w obróbce i automatyzację procesów. Wzbogacenie oferty było możliwe dzięki zastosowaniu z jednej strony rozwiązań technologicznych - autorski sposób dozowania odpowiednich środków m.in. na etapie płukania, zapobiegających kontaminacji tkanin w procesie płukania i wyciskania w prasie, a z drugiej rozwiązań procesowych (konstrukcyjnych) zapobiegających redyspozycji brudu. Nowe rozwiązania wynikające z innowacji procesowych i technologicznych opartych na autorskich wynikach prac B+R oznaczają w kontekście jakościowym usługi podwójne działanie na rzecz zwiększenia aseptyczności, co oznacza wdrożenie w spółce innowacji nie tylko na skalę regionalną, ale i na skalę krajową. Z kolei zastosowanie automatycznej identyfikacji pranej bielizny możliwe w oparciu o zakupiony system RFID (Radio Frequency Identification) stanowi o wdrożeniu w spółce DORADO innowacyjności w skali co najmniej regionu podlaskiego.

Zapytanie ofertowe Nr 01/2015

Zapytanie ofertowe Nr 02/2014 -postepowanie zakonczone

Zapytanie ofertowe Nr 03/2014 -postepowanie zakonczone

Postępowanie zakończone.